تلفن: ۲-۲۲۶۹۴۶۷۰ ۰۲۱

فکس: ۲۲۲۴۲۰۷۵ ۰۲۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۹۵۶۰۹ (جباری)

پست الکترونیکی: DST.MARCHANTE@gmail.com

آدرس : تهران، خیابان شریعتی، ضلع شمالی پل صدر،نبش کوچه سیمیاری، برج صدر، طبقه ششم، واحد A

نشانی درسا صنعت